17-01-2013 Doorbraak van 3D laserscanning?

Engineeringnet publiceerde in december 2012 een artikel over 3D laserscanning. Waarom een grote terughoudendheid voor deze nieuwe technologie? Een duidelijk antwoord vanuit het standpunt van Think 3D. Lees het artikel gepubliceerd op...

01-01-2011 IWT Project PLATO

Think 3D stapt mee in het IWT project van Hogeschool Gent en KAHO Sint-Lieven, met als doel laser scanning te helpen integreren en bekend te maken aan het groot publiek. Aan de hand van case studies van laser scanning projecten uit de praktijk concentreren we ons op...