Sectoren

Sectoren

3D scanning voor verschillende sectoren

Think 3D heeft doorheen de jaren een uitstekende expertise opgebouwd in het uitvoeren van 3D opmetingen in verschillende takken van de industrie:

  • Voeding
  • Farma
  • Chemie
  • Petrochemie
  • Afvalverwerking
  • Scheepvaart

Deze sectorspecifieke ervaring zorgt ervoor dat we jou als klant kunnen adviseren rekening houdend met de noden van jouw project en aspecten die eigen zijn aan jouw sector. Denk hierbij aan veiligheid, hygiëne, projectplanning en -fasering, vertrouwelijkheid van informatie, analyses,…

Onze focus ligt hier op het aanleveren van betrouwbare 3D basisinformatie waarop jij als klant verder kunt bouwen voor jouw engineering projecten.

Bespreek je vraag met onze experten!

We gaan graag in gesprek met jou om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Contacteer ons nu voor vrijblijvend advies over het gebruik van 3D laserscanning voor jouw projecten.