Clash detectie

Toepassingen » Clash detectie

Clash detectie

Past het ontwerp wel in de voorziene ruimte?
Komt het nieuwe deel niet in conflict met de bestaande installatie?
Geraak ik met een groot object wel tot op de plaats waar het aangesloten moet worden?

 

Bestaande toestand van een ruimte of installatie

Wanneer een industriële installatie of ruimte moet worden omgebouwd of waar er bijgebouwd dient te worden, is het noodzakelijk dat je weet wat er zich allemaal in die ruimte bevindt. Denk hierbij aan machines, instrumenten, leidingen, bordessen, trappen enz… Bestaande en vaak verouderde tekeningen bieden hierbij onvoldoende zekerheid. De aanmaak van een 3D puntenwolk met 3D laserscanning biedt op een nauwkeurige en gedetailleerde manier inzicht in de bestaande situatie.

Conflict tussen ontwerp en bestaande toestand vroegtijdig vaststellen

We hoeven zelfs geen 2D plan of 3D model van de installatie te maken. Door de 3D puntenwolk van de ruimte of installatie te combineren met het CAD-ontwerp stellen we vast waar er zich conflicten voordoen. Op deze plaatsen kan het ontwerp worden aangepast.

Met deze methode vermijd je conflicten en onvoorzien omstandigheden bij de projectuitvoering en installatie ter plaatse.

Bespreek je vraag met onze experten!

Onze experten zijn vertrouwd met technische en industriële omgevingen en denken graag mee na over uw projecten en meetvragen.

Neem nu contact op en bespreek de mogelijkheden.