Analyses

Meten en rapporteren van vervorming en zetting van industriële installaties.

Toepassingen » Analyses

Analyse van 3D scans

Zijn bepaalde structuren vervormd of getorst?
Hoe groot is het verschil tussen de warme en koude toestand van de installatie?
Is de vervorming binnen de normen?
Komt de bestaande toestand overeen met het ontwerp?

Bepaalde situaties vragen om meer specifieke verificaties. Grondige analyses van 3D puntenwolken bieden een antwoord op deze vragen.

3D laserscanning voor analyses

Met een 3D laserscanner kunnen we op lange afstand leidingen, staalwerken, daken, … opmeten zonder de bouw van een stelling. De scans worden verwerkt tot een nauwkeurige 3D puntenwolk van de installatie.

Eenmaal de puntenwolk verwerkt is, starten we de analyse van vervormingen. Dit kan variëren van een eenmalige tot een periodieke analyse afhankelijk van de gewenste informatie.

Redenen voor het uitvoeren van analyses:

  • Rondheid bepalen bij tanks
  • Verticaliteit van distilleerkolommen bepalen
  • Vervormingen na brand of explosie
  • Zettingsmetingen
  • Dakstructuren in kaart brengen
  • Torsingmetingen van flenzen
  • Vergelijking tussen ontwerp en bestaande toestand
  • Vergelijking tussen de koude en warme toestand

Rapportering van afwijkingen

De klant ontvangt een rapport met de afwijkingen. Op basis van deze nauwkeurige informatie kan de klant onderbouwde keuzes maken en engineeringprojecten voorbereiden.

Ook de 3D puntenwolk en 360° foto’s die gemaakt werden voor de analyse kunnen geleverd worden. Deze kunnen eventueel later gebruikt worden voor periodieke analyses.

Voorbeeld: Vergelijking met ontwerp

Analyse van een dakspant van een tank. Vergelijking van een snede van de puntenwolk met het ontwerp.

Voorbeeld: Torsingmeting van een flens

Analyse van de vervorming van een flens na een ontplogging. Doel van deze meting is om zo snel mogelijk een vervangstuk te maken dat aansluit op de vervormde flens.

Voorbeeld: verticaliteitsmeting van 4 torens

Jaarlijkse meting van de verticaliteit van vier torens. Vergelijking van de zettingen ten opzichte van het voorgaande jaar . Op 8 verschillende referentiehoogtes verdeeld over de totale hoogte van de torens werd de afwijking gecontroleerd.

Verticaliteitsmeting van 4 torens

Bespreek je vraag met onze experten!

Onze experten zijn vertrouwd met technische en industriële omgevingen en denken graag mee na over uw engineeringprojecten en meetvragen.

Neem nu contact op en bespreek de mogelijkheden.