Voldoet het ballastwatersysteem van jouw schip al aan de nieuwe regelgeving?

Alle schepen moeten vanaf 2024 een goedgekeurd Ballast Water Management Behandelingssysteem hebben. Met 3D laserscanning brengt Think 3D het bestaande ballastsysteem in kaart. Op basis van deze 3D meting wordt onderzocht welke aanpassingen er moeten gebeuren aan het schip om te voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Ons industrieel scanteam zorgt ervoor dat de scan efficiënt en nauwkeurig gebeurt wanneer het schip aanmeert in een Belgische of buitenlandse haven.