3D meting voor ballastwatersysteem

Scopes » 3D opmeting van ballastwatersysteem van schepen

3D opmeting van schepen

Alle schepen moeten vanaf 2024 een goedgekeurd Ballast Water Management Behandelingssysteem hebben conform de D2-norm. Met dit maritiem verdrag zijn alle bestaande schepen verplicht om een goedgekeurd systeem te installeren.

Met 3D laserscanning brengt Think 3D het bestaande ballastsysteem in kaart. Op basis van deze 3D meting wordt onderzocht welke aanpassingen moeten gebeuren aan het schip om te voldoen aan de ballastwaterverdrag.

Wat is ballastwater?

Wanneer een schip niet of niet volledig geladen is wordt ballastwater gebruikt om de diepgang, stabiliteit en sterkte van het schip te verbeteren. Het water wordt in ballasttanks geladen en elders op de wereld terug gelost.

Over de hele wereld bevat het water een andere samenstelling van zand, slib en organismen. Na het lossen van het ballastwater, kunnen die organismen achterblijven in het zand en het slib en overleven. Bij de verwijdering van het zand en slib, komen die organismen terug terecht in het water. Dit zorgt voor een verspreiding van organismen over de hele wereld. Deze kunnen veel schade aanrichten in een ander ecosysteem.

Wat is een Ballast Water Management Behandelingssysteem?

Om de verspreiding van organismen wereldwijd aan te pakken heeft de Internationale Maritieme Organisatie de Ballast Water Management Conventie ontwikkeld. Deze conventie staat in voor de controle en het beheer van ballastwater.

Schepen moeten daarom vanaf 2024 uitgerust zijn met een nieuw behandelingssysteem. Het systeem zal ervoor zorgen dat slechts kleine hoeveelheden levensvatbare organismen na behandeling achterblijven in het water.

3D laserscanner

3D meting voor aanpassing van het ballastsysteem

De installatie van het ballast water behandelingssysteem vraagt aanpassingen in een schip. Om een duidelijk beeld te krijgen van het bestaande ballastsysteem maakt Think 3D een 3D scan van het schip. Deze 3D meting vormt de basis voor het inplannen van de aanpassingen om te voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Bespreek je vraag met onze experten!

Heb je interesse in 3D laserscanning, 3D opmetingen of 3D modellering van een industriële installatie?

Onze experten geven graag advies!

Neem nu contact op en bespreek de mogelijkheden.